logo Philipsled.vn

THIẾT BỊ UVC PHILIPS

Thiết bị UV-C khử trùng dạng xe đẩy 2 tay UVCT200 130W 12 Philips

15.850.000₫
12.850.000₫

Mô tả sản phẩm: Thiết bị UV-C khử trùng dạng xe đẩy 1 tay UVCT100 65W 12 Philips
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 130W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 116,8 x 40 x 34mm

Thiết bị UV-C khử trùng dạng xe đẩy 1 tay UVCT100 65W 12 Philips

7.650.000₫
6.850.000₫

Mô tả sản phẩm: Thiết bị UV-C khử trùng dạng xe đẩy 1 tay UVCT100 65W 12 Philips
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 65W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 104,6 x 23,4 x 25mm

Máy khử trùng UV-C gắn trên trần SM310C 2xTUV PLL 60W HFS Philips

40.150.000₫
34.500.000₫

Mô tả sản phẩm: Máy khử trùng UV-C gắn trên trần SM310C 2xTUV PLL 60W HFS Philips 
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 120W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 407 x 535 x 189mm

Tủ UV-C khử trùng loại vừa UVCC200 80W 12 Philips

24.900.000₫
18.850.000₫

Mô tả sản phẩm: Tủ UV-C khử trùng loại nhỏ UVCC200 80W 12 Philips 
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 80W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 560 x 590 x 610mm

Tủ UV-C khử trùng loại nhỏ UVCC100 68W 12 Philips

23.790.000₫
17.500.000₫

Mô tả sản phẩm: Tủ UV-C khử trùng loại nhỏ UVCC100 68W 12 Philips 
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 68W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 560 x 590 x 610mm

Tủ UV-C khử trùng loại mini UVCC090 36W 12 Philips

8.900.000₫
7.150.000₫

Mô tả sản phẩm: Tủ UV-C khử trùng loại mini UVCC090 36W 12 Philips 
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 36W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 440 x 400 x 470mm
 

Máy gắn tường khử khuẩn không khí WL345W C 1xTUV T5 25W HFS Philips

23.700.000₫
16.450.000₫

Mô tả sản phẩm: Máy gắn tường khử khuẩn không khí WL345W C 1xTUV T5 25W HFS Philips  
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 25W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 140 x 185 x 553mm
Trọng lượng: 6290g

Máy khử khuẩn không khí gắn trên trần SM345C C 4xTUV PLS 9W HFM Philips

23.700.000₫
18.650.000₫

Mô tả sản phẩm: Máy khử khuẩn không khí gắn trên trần SM345C C 4xTUV PLS 9W HFM Philips 
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 38W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 595 x 595 x 155mm
Trọng lượng: 7500g

Thiết bị khử trùng UV-C di động loại 120W UVCA200 Philips

22.700.000₫
19.500.000₫

Mô tả sản phẩm: Thiết bị khử trùng UV-C di động loại 120W UVCA120 Philips 
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 120W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 360 x 360 x 700mm
Trọng lượng: 
Màu sắc: Bạc

Thiết bị khử trùng UV-C di động loại 84W UVCA100 Philips

21.350.000₫
18.350.000₫

Mô tả sản phẩm: Thiết bị khử trùng UV-C di động loại 84W UVCA100 Philips 
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 84W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 360 x 360 x 700mm
Trọng lượng: 
Màu sắc: Bạc

Thiết bị khử trùng UV-C di động UVCA210 Philips

23.400.000₫
15.850.000₫

Mô tả sản phẩm: Thiết bị khử trùng UV-C di động UVCA210 Philips
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 90W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 280 x 280 x 700mm
Trọng lượng: 7300g
Màu sắc: Bạc

Thiết bị khử trùng UV-C di động UVCA110 Philips

14.368.000₫
10.350.000₫

Mô tả sản phẩm: Thiết bị khử trùng UV-C di động UVCA110 Philips
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 53W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 235 x 235 x 560mm
Trọng lượng: 5400g
Màu sắc: Bạc

Thiết bị UV-C khử trùng không khí Philips

8.250.000₫
7.350.000₫

Mô tả sản phẩm: Thiết bị UV-C khử trùng không khí Philips
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 18W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 201 x 201 x 400mm
Trọng lượng: 3000g
Màu sắc: Bạc 

Thiết bị khử trùng UV-C di động UVCA010 Philips

10.600.000₫
6.450.000₫

Mô tả sản phẩm: Thiết bị khử trùng UV-C di động UVCA010 Philips
Nguồn điện: 220-240 / 50/60Hz
Công suất: 25W
Tuổi thọ: 9000 giờ
Kích thước: 170 x170 x 300mm
Trọng lượng: 3500g
Màu sắc: Bạc 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)