logo Philipsled.vn

Tất cả sản phẩm

Bóng TUV PL-L 18W 4P Philips

Liên hệ

Model : TUV PL-L 18W 4P

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng UV PL-L 18W/10/4P Philips

Liên hệ

Model : UV PL-L 18W/10/4P

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact gián tiếp Master PL-L36W/865/840/830/4P Philips

Liên hệ

Model : Master PL-L36W/865/840/830/4P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact gián tiếp Master PL-C 26W/865/840/830/4P Philips

60.000₫

Model : Master PL-C 26W/865/840/830/4P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact gián tiếp Master PL-C 18W/865/840/830/4P Philips

55.000₫

Model : Master PL-C 18W/865/840/830/4P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact gián tiếp Master PL-C 13W/865/840/830/4P Philips

55.000₫

Model : Master PL-C 13W/865/840/830/4P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact trực tiếp Master PL-C 26W/865/840/830/2P Philips

60.000₫

Model : Master PL-C 26W/865/840/830/2P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h 

Bóng compact trực tiếp Master PL-C 18W/865/840/830/2P Philips

55.000₫

Model : Master PL-C 18W/830/840/865/2P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact trực tiếp Master PL-C 13W/830/840/865/2P Philips

50.000₫

Model : Master PL-C 13W/830/840/865/2P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng cao áp Metal MASTERC CDM-T 150W/830/942 G12 Philips

Liên hệ

Model : MASTERC CDM-T 150W/830/942 G12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Trắng/Vàng

Bóng cao áp Metal MASTERC CDM-T 70W/830/942 G12 Philips

Liên hệ

Model : MASTERC CDM-T 70W/830/942 G12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Trắng/Vàng

Bóng cao áp Metal MASTERC CDM-T 35W/830/842 G12 Philips

Liên hệ

Model : MASTERC CDM-T 35W/830/842 G12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Trắng/Vàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)