logo Philipsled.vn

Tất cả sản phẩm

Kích đèn cao áp SN 58 T15 Philips

191.400₫
125.000₫

Mdel : SN 58 T15

Dùng với tăng phô BSN 100W-400W

Kích đèn cao áp SN 58 Philips

107.800₫
75.000₫

Mdel : SN 58

Dùng với tăng phô BSN 100W-400W

Kích đèn cao áp SN 57 Philips

110.000₫
75.000₫

Mdel : SN 57

Dùng cho SON 50W-70W

Kích đèn cao áp SN 56 IGNITOR Philips

332.200₫
215.000₫

Mdel : SN 56 IGNITOR

Dùng cho Sodium 1000W

Kích đèn cao áp SI 52 Philips

136.400₫
90.000₫

Mdel : SI 52

Dùng cho Metal 1000W

Kích đèn cao áp SI 51 PLUS IGNITOR Philips

97.900₫
65.000₫

Mdel : SI 51 PLUS IGNITOR

Dùng với tăng phô NHL 70W-400W

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)