logo Philipsled.vn

Tất cả sản phẩm

Chấn lưu đèn cao áp Metal BHLE 400 L200 TS Philips

540.100₫
380.000₫

Model : BHLE 400 L200 TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Meatal 

Chấn lưu đèn cao áp Metal BHLE 250 L200 TS Philips

487.300₫
340.000₫

Model : BHLE 250 L200 TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Meatal

Chấn lưu đèn cao áp Metal BHL 1000 L200 Philips

3.109.700₫
2.150.000₫

Model : BHL 1000 L202 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Meatal

Chấn lưu đèn cao áp Metal BHL 400 L200 Philips

848.100₫
590.000₫

Model : BHL 400 L200 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Meatal

Chấn lưu đèn cao áp Metal BHL 250 L200 Philips

706.200₫
490.000₫

Model : BHL 250 L200 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Meatal

Chấn lưu đèn cao áp Metal BHL 80 L200 Philips

341.000₫
235.000₫

Model : BHL 80 L200

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Meatal

Chấn lưu đèn cao áp Sodium CWA 1000 CU Philips

2.846.800₫
1.995.000₫

Model : CWA 1000 CU

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium CWA 1000W Philips

2.225.300₫
1.550.000₫

Model : CWA 1000W 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSN 1000L 302I Philips

34.177.000₫
2.390.000₫

Model : BSN 1000L 302I

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSN 1000L 02 Philips

5.308.600₫
3.710.000₫

Model : BSN 1000L 02

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSNE 400 L300 I TS Philips

994.400₫
695.000₫

Model : BSNE 400 L300 I TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSNE 250 L300 I TS Philips

583.000₫
405.000₫

Model : BSNE 250 L300 I TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSNE 150 L300 I TS Philips

497.200₫
345.000₫

Model : BSNE 150 L300 I TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSNE 100 L300 I TS Philips

433.400₫
295.000₫

Model : BSNE 100 L300 I TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSNE 70 L300 I TS Philips

334.400₫
230.000₫

Model : BSNE 70 L300 I TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSNE 50 L300 I TS Philips

333.300₫
230.000₫

Model : BSNE 50 L300 I TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSN 400 L300 I TS Philips

1.479.500₫
1.035.000₫

Model : BSN 400 L300 I TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSN 250 L300 I TS Philips

832.700₫
580.000₫

Model : BSN 250 L300 I TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSN 150 L300 I TS Philips

636.900₫
445.000₫

Model : BSN 150 L300 I TS 

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

Chấn lưu đèn cao áp Sodium BSN 100 L300 I Philips

421.300₫
290.000₫

Model : BSN 100L I

Điện áp : 220-240V

Dùng cho bóng Sodium

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)