logo Philipsled.vn

Tất cả sản phẩm

Bóng TUV PL-L 18W 4P Philips

Liên hệ

Model : TUV PL-L 18W 4P

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng UV PL-L 18W/10/4P Philips

Liên hệ

Model : UV PL-L 18W/10/4P

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact gián tiếp Master PL-L36W/865/840/830/4P Philips

Liên hệ

Model : Master PL-L36W/865/840/830/4P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact gián tiếp Master PL-C 26W/865/840/830/4P Philips

60.000₫

Model : Master PL-C 26W/865/840/830/4P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact gián tiếp Master PL-C 18W/865/840/830/4P Philips

55.000₫

Model : Master PL-C 18W/865/840/830/4P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact gián tiếp Master PL-C 13W/865/840/830/4P Philips

55.000₫

Model : Master PL-C 13W/865/840/830/4P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact trực tiếp Master PL-C 26W/865/840/830/2P Philips

60.000₫

Model : Master PL-C 26W/865/840/830/2P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h 

Bóng compact trực tiếp Master PL-C 18W/865/840/830/2P Philips

55.000₫

Model : Master PL-C 18W/830/840/865/2P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact trực tiếp Master PL-C 13W/830/840/865/2P Philips

50.000₫

Model : Master PL-C 13W/830/840/865/2P

Ánh sáng : 830/840/865K

Tuổi thọ : 10.000h

Bóng compact TORNADO 24W E27 Philips

92.100₫
65.000₫

Model : TORNADO 24W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 1450/1550Lm

Tuổi thọ : 8.000h

Bóng compact TORNADO 20W E27 Philips

91.000₫
62.000₫

Model : TORNADO 20W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 1250/1350Lm

Tuổi thọ : 8.000h

Bóng compact TORNADO 15W E27 Philips

90.000₫
60.000₫

Model : TORNADO 15W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 900/950Lm

Tuổi thọ : 8.000h

Bóng compact TORNADO 12W E27 Philips

76.000₫
50.000₫

Model : TORNADO 12W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 685/725Lm

Tuổi thọ : 8.000h

Bóng compact ESSENTIAL 23W E27 Philips

85.700₫
55.000₫

Model : ESSENTIAL 23W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 1400Lm

Tuổi thọ : 8.000h

Bóng compact ESSENTIAL 18W E27 Philips

82.500₫
50.000₫

Model : ESSENTIAL 18W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 1100Lm

Tuổi thọ : 8.000h

Bóng compact ESSENTIAL 8W E27 Philips

50.300₫
35.000₫

Model : ESSENTIAL 8W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 430Lm

Tuổi thọ : 8.000h

Bóng compact GENIE 14W E27 Philips

72.800₫
46.500₫

Model : GENIE 14W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 760/810Lm

Tuổi thọ : 8.000h

Bóng compact GENIE 11W E27 Philips

68.500₫
42.500₫

Model : GENIE 11W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 560/600Lm

Tuổi thọ : 8.000h

Bóng compact GENIE 5W E27 Philips

57.800₫
38.000₫

Model : GENIE 5W E27

Ánh sáng : 2700/6500K

Độ sáng : 250Lm

Tuổi thọ : 8.000h

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)