logo Philipsled.vn

Tất cả sản phẩm

Đèn pha cao áp Contempo RVP350 HPI-T 400W KIC 220V-50HZ Philips

4.692.800₫
3.150.000₫

Model : RVP 350 400W

Công suất : HPI-T 400W

Thông số chi tiết đèn pha : K IC 220V – 50Hz S SP

Ánh sáng : Trắng/Vàng

Đèn pha cao áp Contempo RVP350 HPI-T 250W KIC 220V-50HZ Philips

4.312.400₫
2.850.000₫

Model : RVP 350 250W

Công suất : HPI-T 250W

Thông số chi tiết đèn pha : K IC 220V – 50Hz S SP

Ánh sáng : Trắng/Vàng

Đèn pha cao áp Contempo RVP350 SON-T 400W KIC 220V-50HZ Philips

5.530.700₫
3.650.000₫

Model : RVP 350 400W

Công suất : SON – T400W

Thông số chi tiết đèn pha : K IC 220V – 50Hz S SP

Ánh sáng : Trắng/Vàng

Đèn pha cao áp Contempo RVP250 SON-T 250W KIC 220V-50HZ Philips

4.420.700₫
2.950.000₫

Model : RVP 250 250W

Công suất : SON – T250W

Thông số chi tiết đèn pha : K IC 220V – 50Hz S SP

Ánh sáng : Trắng/Vàng

Đèn pha cao áp Contempo RVP250 SON-T 150W KIC 220V-50HZ Philips

3.750.000₫
2.350.000₫

Model : RVP 250 150W

Công suất : SON – T150W

Thông số chi tiết đèn pha : K IC 220V – 50Hz S SP

Ánh sáng : Trắng/Vàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)