logo Philipsled.vn

Tất cả sản phẩm

Bóng cao áp Sodium SON 400W E E40 CO SLV/12 Philips

448.800₫
325.000₫

Model : SON 400W E E40 CO SLV/12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp Sodium SON 250W E E40 CO SLV/12 Philips

330.000₫
240.000₫

Model : SON 250W E E40 CO SLV/12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp Sodium SON 150W E E40 CO SLV/12 Philips

302.500₫
225.000₫

Model : SON 150W E E40 CO SLV/12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp Sodium SON 100W E E40 CO SLV/12 Philips

419.100₫
295.000₫

Model : SON 100W E E40 CO SLV/12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp Sodium SON 70W E27 CO SLV/12 Philips

287.100₫
215.000₫

Model : SON 70W E27 CO SLV/24

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp gián tiếp HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6 Philips

Liên hệ

Model : HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp gián tiếp HPL-N 250W/542 E40 1SL/12 Philips

Liên hệ

Model : HPL-N 250W/542 E40 1SL/12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp gián tiếp HPL-N 125W/542 E27 1CT/24 Philips

Liên hệ

Model : HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp gián tiếp HPL-N 80W/542 E27 1CT/24 Philips

Liên hệ

Model : HPL-N 80W/542 E27 1CT/24

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp trực tiếp ML 500W E40 SG 1CT/6 Philips

Liên hệ

Model : ML 500W  E40 SG 1CT/6

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp trực tiếp ML 250W E40 SG 1CT/12 Philips

Liên hệ

Model : ML 250W  E40 SG 1CT/12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp trực tiếp ML 250W E27 SG 1CT/12 Philips

Liên hệ

Model : ML 250W  E27 SG 1CT/12

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp trực tiếp ML 160W E27 SG 1CT/24 Philips

Liên hệ

Model : ML 160W  E27 SG 1CT/24

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

Bóng cao áp trực tiếp ML 100W E27 SG 1CT/24 Philips

Liên hệ

Model : ML 100W  E27 SG 1CT/24

Điện áp : 220-240V

Ánh sáng : Vàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)